Tumblelog by Soup.io
 • Psaiko
 • todal898
 • Schattenhonig
 • themanwhowalksalone
 • Dagarhen
 • thesatanek10
 • potatolovero
 • wolfee
 • keyrings
 • strangespecters
 • transsformalin
 • BelegCuthalion
 • fearnopain
 • berniezheng
 • Jerusalem
 • weltensturm
 • Ubivec75
 • sininen
 • deLioncourt
 • rastapartaa
 • bartoosz
 • scatty
 • HerBlackWings
 • colorfulvillain
 • nonomnismoriar
 • 21gramow
 • RickyT
 • zwariowalam
 • unique-entity
 • SatanWhereAreYou
 • masterofpuppets
 • roocket
 • niee
 • Utzngiebel
 • mikuo
 • powerless
 • eteryczna
 • ladykenobi
 • guyver
 • wypass
 • lonely-girl
 • niewychamowanee
 • zEveR
 • hesher
 • VampireBat
 • koskoss
 • BlackxKing
 • chocolatekitten
 • execute
 • dezynwoltura
 • missadventure
 • MyBlackWings
 • itwaspain
 • precieux
 • grishjarta
 • piromanka
 • schlachtoros
 • Exfeletes
 • lioonheart
 • armadillo
 • havingdreams
 • czterywiekipozniej
 • khabarakh
 • barszczowa
 • Krwawa
 • marrcin
 • zorza
 • zbyszek-kolega-z-wojska
 • Valfar
 • hildebeithegerda
 • bigevilgrin00
 • lobotomy
 • dontlookdown
 • zuazuzanna
 • hostium
 • magdulum
 • zabojczeswiatelko
 • leavemeinhell
 • anybodyshit
 • godeatgod
 • Ephemeral
 • lornaa
 • Anna-Hexe
 • haz3l
 • VarjoaValkyrie
 • Tiffanys
 • basde
 • deathgirl
 • Hypothermia
 • perkele
 • przekatna
 • edenpath
 • deathrider
 • karmazynowykruk
 • twinkchesters
 • Kryptonite
 • fatique
 • willyoudrawme
 • iffy
 • malinowykisiel
 • Linnie
 • karli2
 • zabawkiprofana
 • airenaaa
 • mrshetfield
 • houseofpain
 • chocolatecandle
 • katvont
 • colored-girl
 • paliti
 • grumpy
 • kurdebele
 • Artificialwonderland
 • terefereere
 • PanLeszard
 • ateverbti
 • inajaa
 • agentorange
 • maryjanejanis
 • laj
 • fiolkowa
 • zuquatro
 • razorblade
 • zgorzkniala
 • anylife
 • Sylvka
 • TankistD
 • dyamihoke
 • heavymental
 • lifu
 • SinlessSatanist
 • repostedfrom
 • amarus
 • kikutiku
 • screamscence
 • nowelovestory
 • tabliczkaczekolady
 • coldways
 • achtung-ein-dichter
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2019

7398 19a2 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaKryptonite Kryptonite
7657 e2b1 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaKryptonite Kryptonite
8442 0106 500
Reposted fromteijakool teijakool viaKryptonite Kryptonite
Reposted frompsychedelix psychedelix viaKryptonite Kryptonite


As long as we have our Imagination!
2197 3acc 500
Reposted fromteijakool teijakool viaKryptonite Kryptonite
2124 24bb 500
Reposted fromteijakool teijakool viaKryptonite Kryptonite
Reposted fromFlau Flau viaKryptonite Kryptonite

wierzę w rozmowy dusz
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy
że mnie nie ma z tobą

— "Winem pisane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
5415 26ac 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
Przez całe życie instynkt uczył mnie jednego - człowiek ma większe szanse jeśli polega na sobie.
— Tara Westover – Uwolniona. Jak wykształcenie odmieniło moje życie
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaszydera szydera
“proszę, pospiesz się, proszę,
nie zatrzymywana
odejdę”
— Halina Poświatowska
Reposted frombeatkazz beatkazz viaszydera szydera
7571 bb50 500
Reposted fromundertow undertow vianyaako nyaako
1804 51dc
Reposted fromzelbekon zelbekon vianaich naich
5080 ec82 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viatichga tichga
5255 05ab 500
larg
Reposted fromlooque looque viatichga tichga
Press the button
Reposted fromtgs tgs viatichga tichga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl